Trzy pokolenia polskiej transformacji

Projekt realizowany ze środków przyznanych przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu „SONATA 13” (nr projektu 2017/26/D/HS6/00994).